Istoric

     1955 – instituţia se înfiinţează sub denumirea de Palatul Culturii.

     1970 – 1 septembrie – Prin decizie a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al judeţului Prahova, se înfiinţează Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti.

     2004 – 5 iunie – Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88, CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI primeşte denumirea de CASA DE CULTURĂ "ION LUCA CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI.

  

Prezentare

În cadrul Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti activează în prezent:

  

Ansamblul folcloric “PRAHOVA”

Ansamblul folcloric “PRAHOVA” Ansamblul folcloric “PRAHOVA” Ansamblul folcloric “PRAHOVA” Ansamblul folcloric “PRAHOVA”      Afişul primului spectacol al Ansamblului de cantece şi dansuri al Sfatului Popular al oraşului Ploieşti, 20 iulie 1955 – Gradina Teatrului de Vară - dirijori: prof. Gh. C. Ionescu, prof. E. Malechievez; coregrafia: prof. Dumitru Pârvu.
     Valoarea şi experienţa ansamblului sunt demonstrate prin participarea la festivaluri internaţionale în ţări ca: Suedia, Bulgaria, Franţa, Cehoslovacia, Iugoslavia, Tunisia, Germania, Olanda, Belgia, Italia, fiind răsplătit cu peste 30 de trofee, cel mai valoros fiind Trofeul “LEONARDO DA VINCI”.
     Ansamblului Folcloric “Prahova” are în componenţă 30 de dansatori, un taraf de muzică populară şi trei solişti. Conducerea ansamblului este asigurată în prezent de coregraful Gheorghe Grama.

  

Universitatea Populară “Dimitrie Gusti”

     A luat fiinţa în anul 1963 ca descendentă a Universităţii Populare înfiinţate de Nicolae Iorga în anul 1908.
     În cadrul Universităţii Populare se organizează cursuri, cicluri de conferinţe, cluburi de de dezbateri care pot fi frecventate de orice persoană indiferent de studii sau profesie. Se pot organiza la cerere în orice instituţie ploieşteană cursuri cu diferite tematici cu condiţia asigurării unui număr minim de 15 cursanţi, a asigurării spaţiului necesar desfăşurării lecţiilor şi a achitării taxelor corespunzătoare.
     Principalele activităţi ale Universităţii sunt:

  Ştiinţe despre om şi societate Ştiinţe despre om şi societate Ştiinţe despre om şi societate

 1. Colaboratori:
  • Istorie - conf.univ.dr.GHEORGHE CALCAN
  • Psihologie - psiholog EMILIA PETRESCU
  • Psihopedagogie - psiholog GEORGIANA BRIŞAN
  • Protecţia mediului înconjurător - inginer DUMITRU CURELEA
                                                - inginer VIORICA AVRAM
  • Medicină şi educaţie pentru sănătate - medic primar CARMEN DIACONOVICI
  • Prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile - jurist ELENA IONESCU
  • Istoria Artei - profesor VALTER PARASCHIVESCU
  • Educaţie muzicală - prof. Rodica Georgescu
  • Literatură şi artă - prof. GELU NICOLAE IONESCU
                           - prof. Mădălina Ştefan
 2. Medicină şi educaţie sanitară Medicină şi educaţie sanitară
 3. Clubul Diana – a luat fiinţă în 1997 din dorinţa de a forma o comunitate a femeilor dornice de cunoaştere, urmărind promovarea valorilor culturale româneşti şi universale. Membrele clubului (în număr de 50) se întâlnesc lunar, de fiecare dată abordându-se teme de actualitate, la care sunt invitaţi specialişti în domeniu, precum şi public interesat.
       Clubul Diana este coordonat în prezent de Ing. Luminiţa Avram.
 4. Clubul Diana Clubul Diana Clubul Diana Clubul Diana Clubul Diana 5. „Atitudini” – proiect demarat în 2003, care în prezent se derulează pe trei componente:
  • Cenaclul Atitudini;
  • Revista Atitudini;
  • Serata Atitudini;
  Au fost avute în vedere două obiective principale:
  • - descoperirea şi promovarea tinerilor creatori de literatură sau artă plastică;
  • - promovarea valorilor artistice naţionale şi internaţionale.
  Coordonator: Prof. Gelu Nicolae Ionescu

  Cenaclul Atitudini Cenaclul Atitudini

  Cenaclul Atitudini
       Numără peste 30 de membri, mulţi dintre ei reprezentanţi ai tinerei generaţii. În 2010 a fost editată antologia “Melancolie Diesel”, coordonată de I.Vintilă Fintiş.
       Membrii cenaclului au fost prezenţi în reviste literare din ţară, au susţinut spectacole de muzică şi poezie în cadrul numeroaselor activităţi organizate de instituţia noastră.


  Revista Atitudini
       În paginile revistei apar articole semnate de reputaţi scriitor, profesori, dar şi de tineri debutanţi.
       Revista conţine rubrici care aduc în prim plan personalităţi şi evenimente literare, interviuri, evenimente culturale din Ploieşti.


  Serata Atitudini Serata Atitudini Serata Atitudini Serata Atitudini Serata Atitudini Serata Atitudini

  Serata Atitudini
       Este o altă manifestare cultural-artistică ce se desfăşoară lunar, pe parcursul anilor universitari, din 2003 până astăzi. Este o îmbinare a momentelor dedicate poeziei, muzicii şi istoriei artelor plastice.
       Membrii cenaclului au şansa să se facă remarcaţi în faţa publicului iubitor de literatură.

 

 

 

 

Descarca regulamentul de organizare si functionare